اخبار

جلسه ستاد و موکب داران با دستگاه های دولتی استان همدان

جلسه ستاد اربعین عتبات عالیات استان همدان و موکب داران ستاد با دستگاه های دولتی استان در سالن شهدای فرمانداری استان همدان در تاریخ 29 مرداد ماه 1402 با موضوع جلسه همیاری دستگاه‌ها جهت رفع موانع و همیاری با مواکب و زائرین عتبات حسینی امسال